Mikko Tapio

1980  | Oulu  | Kuvanveisto

Tämänhetkinen työskentelyni perustuu pitkälti eri materiaalien välisille jännitteille ja niiden kvalitatiivisille ja historiallisille merkityksille. Minua kiehtoo se, miten jokin tietty objekti muuttuu merkityksiltään, kun se toteutetaan eri materiaaleilla. Teokseni ovat yleensä sarjallisia kokonaisuuksia, jotka poikkeavat muodollisesti toisistaan paljonkin, mutta niitä nivoo yhteen käsittelemäni teemat ja eri materiaalien arvolatauksilla leikittely. Objektista riippumatta valettu rauta kertoo eri tarinan kuin vaikkapa valettu pronssi.

Materiaalin itsensä lisäksi tärkeää on se, miten olen työstänyt mitäkin kappaletta. Olenko työskennellyt vaikkapa kiven itsensä ehdoilla ja sitä kuunnellen vai vienyt prosessia eteenpäin vain omista lähtökohdistani, ehkä jopa materiaalia pakottaen.

Kuvan Kevät -näyttelyssä esillä oleva teokseni kertoo puun, kiven, teräksen ja alumiinin kielellä ja niiden metamorfoosien kautta tarinan nollasta nollaan. Tarina ei ole eksakti historian kuvaus, eikä post-apokalyptinen visio. Tarina kertoo ajasta ja ihmisyydestä, jossa faktoja on veistetty fiktiolla samoin kuin graniittia taltalla ja terästä tulella.