s/pace – Mika Helin, Emmi Venna, Anton Verho & June Horton-White / Exhibition Laboratory / 23.2.–11.3.2018

Clock icon 23. helmikuu 2018 - 11. maaliskuu 2018

s/pace on tutkielma tilasta, materiaalisuudesta, liikkeestä ja yhteistyöstä. s/pace-näyttelyn työryhmä koostuu kuvataiteilijasta, koreografista, valosuunnittelijoista ja kuraattoreista. Taiteidenvälinen työryhmä on pyrkinyt intensiivisen, vapaasti soljuvan ja hierarkioita purkavan yhteistyön aikana tunnistamaan kuvataiteen ja esitystaiteen kenttien ominaispiirteitä ja vakiintuneita esittämisen käytäntöjä. Näyttelyssä esittämisen tavat asetetaan keskusteluun keskenään, ja siten näyttely haastaa galleriatilassa vallitsevia katsomisen ja kokemisen tapoja.  

Taiteiljat toteuttavat näyttelyyn uudet paikkasidonnaiset teoskokonaisuudet. Näyttelyssä näyttelykävijän positio vaihtelee tilasta ja tilanteesta toiseen: Kävijä voi havainnoida taideobjektia, tulla osaksi teosta tai asemoitua esityksen katsojaksi. Myös tapahtumallisuus on olennainen osa s/pacea. Kyse ei ole ”oheisohjelmasta”, vaan sen sijaan tapahtumat muodostavat näyttelylle useita samanarvoisia alku- ja loppupisteitä, ja ne jättävät jälkiä galleriatilaan, kävijöihin sekä näyttelyn tavanomaiseen kaareen.

Exhibition Laboratoryn alakerran täyttää kuvataiteilija Mika Helinin tilallinen installaatio Haute Couture, jonka visuaalisen ilmeen luovat eksklusiivisen vaateliikkeen interiöörin viitteellinen imitointi ja luontaisesta ympäristöstään erotettu maa-aines. Teoskokonaisuus nostaa esiin kaupallisuuteen, ekologiaan, identiteettiin ja taidemaailman sisäiseen hierarkiaan sekä näiden arvottamiseen liittyviä kysymyksiä.  

Koreografi Emmi Vennan prosessuaalisesti rakentuvan teoksen 17 days of taking everything as a sign keskiössä on elävän ja eletyn kehollisuuden asettuminen osaksi 17 päivää kestävän näyttelyn ajallista rakennetta.  

Valosuunnittelijat Anton Verho ja June Horton-White ovat yhdessä toteuttaneet näyttelytilan kokonaisuudessaan kattavan Man, I Hope It Isn't a Parking Lot or a Pit of Snakes!, joka etsii tilasta paikkaa ja luo tarinallisuutta, kontrasteja ja ajallista jännitettä suhteessa Helinin ja Vennan teoskokonaisuuksiin.  

Työryhmän kuraattorijäsenet ovat esittämiskäytäntöjen Praxis-maisteriohjelman opiskelijat Eeva Holkeri, Aleksandra Kiskonen, Ingrid Orman, Mariliis Rebane ja Saskia Suominen. s/pace-näyttelyssä videoteosten esityspaikaksi mielletty blackbox muuntuu backboxiksi, eräänlaiseksi näyttelyn meta- tai epätilaksi, jossa avataan monimediaalisin keinoin kuratoinnin lähtökohtia ja näyttelyn syntyprosessia.

Näyttelyn avajaiset torstaina 22.2. klo 18–20.  
Väliaika 2.3. klo 17–18. Kahvitarjoilu ja mahdollisuus tutustua näyttelyn työryhmään ja kuulla tekijöiltä näyttelyprosessista.
Lopettajaiset sunnuntaina 11.3. klo 13–18.

Näyttelyä on tukenut Teknos.