Federico Ortegón

1976  | Bogota, Kolumbia  | Kuvanveisto