Josefina Nelimarkka

1982  | Helsinki  | Maalaus

Hetki on ajan pienin määrä.

Maalauksen (in)aktiivisuutta havainnoidessani kerään näitä ohimeneviä hetkiä ja eleitä arkistooni, tallennan ne maalaukseen, järjestän uudelleen läsnäoleviksi. Työhuoneella muistiinmerkitsemisen käytäntö jatkuu siirtelynä ja luokitteluna, tieto kasautuu ja kiinnittyy vierekkäin sekä kääntyy sanojen ajatuksista tässäeläviksi maailmoiksi. Rakenteena on/off– rinnakkaisena taiteelliselle työskentelylleni kulkee puutarhan idea kausittaisen ilmentymisen, huolenpidon ja tutkimisen paikkana.

Tällä hetkellä, kategoria: orientaatio, verbi: kartoittaa. Hypoteesi – telekineesi.

Märän maalauksen ontologia tutkii materiaalisia, luonnollisia ja konseptuaalisia fluiditeetteja. Märkä maalaus on niin energia kuin metodikin.