Mikko Luostarinen, Enni Suominen / 8.–30.12.2018 / Project Room

Clock icon 8. joulukuu 2018 - 30. joulukuu 2018

HUOM. Näyttely suljettu 23.–26.12.2018

Mikko Luostarinen: Decoration

Mikko Luostarisen Decoration tuo yhteen vesivärimaalauksia ja niiden pohjalta valmistettuja kangastulosteita. Digitaalisen painatuksen ja siitä seuraavan loputtoman monistettavuutensa myötä kankaalle painettu kuva muuttuu arkisemmaksi, tuotteenomaiseksi materiaaliksi. Samalla maalaukselle uniikki suora kontakti kuvapintaan katoaa. Digipainettuna kuva tulostuu aineettoman kaltaisena kankaalle, jolloin sitä tarkastellaan vahvemmin kankaan struktuurille ominaisten fyysisten sekä funktionaalisten käyttötarkoituksiin liittyvien piirteiden lävitse. Maalauksissa taas maalikerrokset sinänsä määrittävät kuvan materiaalisuutta ja tuntua ilman digitulosteen ja kankaan aiheuttamia lisäkerroksia.

Maalausten ja kangastulosteiden muodostamassa symbioosissa molemmat työvaiheet ruokkivat toinen toisiaan. Vesivärimaalauksissa on kankaisiin viittaavaa litteyttä ja aineettomuuden tuntua. Kangastuloste taas saattaa tekeytyä maalauksen kaltaiseksi kappaleeksi, kun se pingotetaan esimerkiksi suorakaiteen muotoiseksi objektiksi.

Näyttely pohtii maalausten synergiaa ja suhdetta niistä jalostettuihin tulosteisiin. Kuinka saumaton ja tulkinnanvarainen perinteisten ”koriste” ja ”taide” -käsitteiden raja voi olla?

Mikko Luostarinen (s.1993) asuu ja työskentelee Helsingissä. Parhaillaan hän viimeistelee maalaustaiteen opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Decoration on Luostarisen kuvataiteen maisterin opinnäytteen toinen osa. Ensimmäinen osa oli esillä Kuvan Kevät -maisterinäyttelyssä keväällä 2018.

Enni Suominen: 1 Foot

Eräänä päivänä hän tuli sulkeneeksi kaasua lasiputkeen, johon hän antoi voimakkaan auringonvalon vaikuttaa.

Karl Borginin vuonna 1952 julkaistussa kirjassa Muovit – niiden ominaisuudet, valmistus ja käyttötarkoitus kuvaillaan muovimateriaalien historiaa ja keksintöjä, joista useimmat tapahtuivat sattumalta eivätkä kiinnostaneet aluksi ketään. Eräs näistä materiaaleista oli polyvinyylikloridi, jonka kehitti ranskalainen kemisti Henri Victor Regnault vuonna 1838.

Valkeaksi jauheeksi muuttunut auringon paahtama kaasu on nykyään yhtä kuin putket, letkut, eristeet, tiivisteet, kourut, listat, ritilät, pressut, mapit, kalvot, nauhat, kotelot, patjat, liinat, päällysteet ja suojat.

Enni Suomisen näyttely sivuaa kosmologista ajattelua, joka ihmiskeskeisyyden sijaan ymmärtää myös elottoman aineksen kokevana. Materiaalien, objektien tai asioiden joukossa vieraimmalta voi tuntua tunnistettavin aines. 

1 Foot on tilallinen, materiaalinen ja kehollinen installaatio, joka hahmottelee olemisen tapoja. Se kutsuu olemaan, pysymään ja kuulumaan johonkin. Se saattaa auttaa muistuttamaan paikasta, joka tulee muistuttamaan meitä itsestämme. Se antaa luvan katsoa sitä kohti.

Enni Suominen (s. 1982) viimeistelee kuvataiteen maisterin tutkintoa Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolla. 1 Foot on hänen opinnäytteensä toinen osa. Ensimmäinen osa 35 Dandelions oli esillä Kuvan Kevät 2018 -näyttelyssä. Enni Suominen on aikaisemmin suorittanut maalaustaiteen sekä tekstiili- ja vaatetusalan tutkinnot.

www.cargocollective.com/ennisuominen
www.instagram.com/ennisuominen