Jussi Meuronen

1982  | Hämeenlinna  | Maalaus

Työskentelyni on prosessiluontoista, tekeminen on idean synnyttämistä seuraavaa kuvaa varten. Valmis teos ei ole päämäärä, vaan osa tekemisen jatkuvuutta.

Koen mielenkiintoiseksi maalauksen tekemisen paikkasidonnaisesti, näin tekoprosessista tulee kommunikointia tilan kanssa ja työskentely muodostuu spontaanimmaksi sekä intensiivisemmäksi.

Näyttelyssä esillä oleva teokseni on maalausinstallaatio, maisema eri elementeille, tunteiden ja tapahtumien summa.