Sanna Kumpulainen

1986  | Helsinki  | Taidegrafiikka

Toteutan Kuvan Kevät -näyttelyyn installaation puupiirrostekniikan keinoin. Käsittelen nuoren ihmisen identiteetin rakentumista, hetken epävarmuutta ja tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia. Tämänhetkisessä työskentelyssäni olen yhdistänyt valokuvauksen puupiirroksen rinnalle. Valokuvaan lähipiirini ihmisiä, ja käytän ottamiani kuvia luonnoksina. Kuvan näennäinen toisintaminen grafiikanpaperille etäännyttää muotokuvan valokuvasta. Tavoitteenani on luoda tällä tavoin uudenlainen fokus työstämilleni teoksille.

Valitsin kohopainon välineekseni, koska olen kiinnostunut sen tarjoamista rajattomista mahdollisuuksista. Puulaatan voi vedostaa lukemattomin eri tavoin. Puulaattaa kaivertaessa toiston myötä syntyvä meditatiivinen mielentila on myös oleellista työni kannalta.