previouspauseresumeseuraava
Liina Kuittinen: BENEATH THE BEACH, 2016, esitys / performance, kuva: Minna-Kaisa Kallinen
Liina Kuittinen: Beneath the Beach, performanssi/KK16, kuva: Petri Summanen

Liina Kuittinen

BENEATH THE BEACH, 2016

Esitys:

6.5. Aloitus
21.5. Esitys klo 16
29.5. Lopetus

Kalat elävät vedessä eivätkä todennäköisesti tiedä että veden lisäksi on muita maailmoja. 

Fish live in the water and they are very likely not aware of anything else. 

Vesimaailman alla on merenpohja eli muta. 

Under the water world is the seabed or mud. 

Muta käyttäytyy näyttelytilassa toisella tavalla kuin veden alla. 

Mud behaves differently in an exhibition space than under the water. 

Näyttelyesineet käyttäytyvät eri tavalla merenpohjassa kuin näyttelytilassa. 

Exhibition objects behave differently on the seabed than in an exhibition space. 

Näyttelyssä näyttelyesineet yrittävät muistaa millaista oli ennen näyttelyä mutta eivät juurikaan välitä siitä, mitä tapahtuu näyttelyn jälkeen. 

During the exhibition, the exhibition objects try to remember how it was before the exhibition, but they hardly care how it will be after. 

Esiintyjä käyttäytyy veden alla eri tavalla kuin näyttelytilassa ennen näyttelyn avautumista yleisölle. 

A performer behaves differently under the water than in an exhibition space before the exhibition opens for the public. 

Mudasta nostetut esineet käyttäytyvät kuin näyttelyesineet joutuessaan näyttelytilaan. 

Objects lifted from the mud behave as exhibition objects when taken to an exhibition space. 

Vedestä nostetut kalat menehtyvät nopeasti. 

Fish picked up from the water perish very quickly.

Liina Kuittinen, 1983

delinear.info/@liinakuittinen
http://liinakuittinen.tumblr.com/

EXHIBITION LABORATORY