JP Kaljonen

1976  | Lieksa  | Tila-aika

Suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu ja koulutuksen tasa-arvo vähenee. Helsingissä ja muissa isoissa kaupungeissa peruskoulujen oppilasrakenne on muuttunut radikaalisti 2000-luvulla. Tärkein syy oppilasrakenteen muutokseen on asuinalueiden eriytyminen. Toinen asiaan keskeisesti vaikuttanut tekijä on koulushoppailu, joka antaa vanhemmille vapauden valita lapsensa koulu.

Behind the Blackboard on keväällä 2015 yhteistyössä pedagogi Lauri Ståhlbergin kanssa erään Itä-Helsingin lähiön ala-asteella sekä taideaineisiin painottuneella keskustan ala-asteella toteutettu yhteisölähtöinen hanke. Projekti nostaa esille oppilaiden kokemukset kahden erilaisen oppilasrakenteen omaavan koulun arjesta tämän päivän Suomessa.

Hanke toteutettiin videotyöpajoissa, joissa oppilaat peilasivat ja analysoivat kahden erilaisen ala-asteen kouluyhteisöjä. Työpajojen tavoitteena oli antaa oppilaille syvempi ymmärrys erilaisten kouluyhteisöjen sosiaalisesta rakenteesta sekä vuorovaikutuksesta kouluyhteisöjen sisällä. Työpajoissa tehtyjen analyysien perusteella hankkeessa kehitettiin oppilaiden kanssa tapoja muuttaa sekä kyseenalaistaa oppilaiden kouluyhteisöissä haitallisiksi kokemia käytäntöjä.

Lisätietoja projektin verkkosivuilta:
www.behindtheblackboard.info