Iina Heiskanen

1974  | Helsinki  | Taidegrafiikka

Työskentelen havainnoiden ympäristöni muotoja, rakenteita ja ilmiöitä. Tämänhetkisen työskentelyni keskiössä ovat museo- ja galleriatiloissa havainnoimani taide-esineiden varjot ja niiden muodostama rinnakkainen maailma. Teosten varjot, joita ei varsinaisesti ole tarkoitettu havainnoitavaksi, näyttäytyvät minulle itsenäisinä kuvina. Kuvan alkuperäinen muoto muuttuu muuksi.

Lähestyn kulloistakin teemaa kokonaisuutena, joka muodostuu yksittäisistä teoksista. Teokset ovat tilassa suhteessa toisiinsa ja käyvät vuoropuhelua keskenään. Työstän valitsemiani aiheita valokuvaamalla ja piirtämällä ja lopulta toteutan ne puupiirroksina ohuelle japaninpaperille.

Teokset sarjasta Infrasonic ovat saaneet innoituksensa äänitaiteesta ja äänitaideteoksista, mutta ne ovat hiljaisia tai niiden taajuus on niin matala, ettemme pysty kuulemaan niitä. Teosten sävyskaala tukee niiden hiljaisuutta.